Psychologie van de Stilte - hét boek over Acem-meditatie

Stilte is een schaars goed voor de moderne mens. Acem-meditatie is een eigentijdse manier om je leven meer kwaliteit te geven. Dit boek is een standaardwerk over Acem-meditatie. Inleiding door drs Willem A.M. Oud Ammerveld, persoonlijkheidspsycholoog en voorzitter van Acem Nederland.

Het boek biedt een kennismaking met de methode en geeft inzicht in basisprincipes en achtergronden ervan. Tevens worden de effecten van Acem-meditatie op welzijn en persoonlijkheidsontwikkeling belicht.

In de stille stroom van de meditatie komen we in contact met iets van het minst aangeroerde en meest waardevolle in onszelf.

 

€10,00